екологічний аудит

Еколог чний аудит це документально оформлений системний незалежний процес оц нювання об кта еколог чного аудиту , що включа збирання об ктивне оц нювання доказ в для встановлення в дпов дност визначених вид в д яльност , заход в, умов, системи управл ння навколишн м природним середовищем та нформац з цих питань вимогам законодавства Укра ни про охорону НПС та ншим критер ям еколог чного аудиту .


Внутрішній екологічний аудит об’єкта проводиться на замовлення його власника чи органу управління для власних потреб. Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб’єктів. Такими суб’єктами можуть бути, зокрема, потенційні покупці об’єкта, що приватизується або виставляється на продаж — для визначення реальної вартості об’єкта з урахуванням його екологічних характеристик. Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об’єктів на замовлення як власника (органу управління) об’єкта, так і іншого заінтересованого …

Екологічний аудит — це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту , що включає збирання та об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту .


Екологічний аудит — це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту , що включає збирання та об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту . Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їхніх філій та представництв чи об’єднань, окремих виробництв, інш…

Экологический аудит — вся необходимая информация по этому вопросу. … Экологический аудит — это проверка отчетности организации в части соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, анализ экологических рисков, а также в целом деятельности предприятия в области обеспечения экологической безопасности. Содержание. Общая характеристика экологического аудита . Виды и принципы экологического аудита . Объекты, цель и функции экологического аудита .

Екологічний аудит — це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту , що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту . … інші об’єкти, передбачені законом. Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об’єднань, окремих виробництв, інших господарських об’єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності. Стаття 3. Суб’єкти екологічного аудиту .

Экологический аудит — вся необходимая информация по этому вопросу. …


Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінки об’єкту екологічного аудиту , який включає збір і об’єктивну оцінку доказів для встановлення відповідності певних видів діяльності, заходів, умов, систем управління навколишнім природним середовищем і інформації по цих питаннях вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища і іншим критеріям екологічного аудиту . Законом України «Про екологічний аудит » передбачено два види екологічного аудиту : добровільний і обов’язковий. Добровільний — здійснюється за ініціативою кері…

Екологічний аудит — це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту , що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту (Стаття 1 Закону України «Про екологічний аудит »). Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природно…